IS HET WAAR DAT DE VERDWENEN STAM GAD (EEN VAN DE 12 STAMMEN VAN ISRAEL) ZICH AL EEUWEN IN INDONESIE BEVINDT?
Dit is een vraag die de Molukse Rabbi Avner Sahertian probeert te beantwoorden in zijn boek getiteld: “Het sleutelkind van Israel dat is verdwenen in Indonesie”.

Zijn de Alifoeren de oorspronkelijke bewoners van Maluku? Wat betekent eigenlijk Alifoeroe?Het woord Alif komt uit het Arabisch en betekent een. En het woord Uru betekent mens. De Alifoerse bevolking komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten. Voordat de Westerlingen kwamen, waren het eerst de mensen uit het Midden-Oosten die voet aan wal zetten in de Molukken. Joden maar ook Arabische mensen die de Islam naar Maluku brachten.

De naam Maluku is afkomstig van het Hebreeuwse woord “Molokh of “Milkom”.
Molokh of Milkom was een afgod die vereerd werd door de Joden die in de buurt woonden van het huidige Jordanie. God verafschuwde deze afgoderij, want het was de oorzaak dat de Joden ongehoorzaam waren aan Zijngeboden en afvallig werden. Daarom had God deze afvalligen verjaagd uit Israel.

Evenals hun voorouders destijds in Israel zijn de Alifoeren ook sterk in het beleven van het mystieke en geloven ze sterk in voorouderverering en beschouwen hun voorouders als hun God. Zo liet koning Salomo op de berg ten oosten van Jeruzalem een offerhoogte bouwen voor Milkom. – 1 Koningen 11 : 7.
In Leviticus 20 : 5+6 staat beschreven hoe God de afvallige Israelieten strafden. Mensen uit de stam Gad werden verdreven uit Israel vanwege het feit dat ze de doden vereerden. Jeremia 49 : 1.

Molokh of Milkom betekent koning. Maluku staat ook bekend als het land van de koningen (tanah Radja-Radja). bijv. de leiding van de kampongs is in handen van de Bapa Radja.
Er bestaan helaas geen boeken over de Alifoeren. Wel is er sprake van verhalen die mondeling worden doorgegeven van generaties naar generaties. Zodoende staan de Alifoeren als mysterieus bekend. De afstammelingen van het Alifoerse volk kwamen oorspronkelijk uit Israel.

Gad was een kind van Jacob en de slavin van zijn vrouw Lea, genaamd Zilpa. Gad betekent: “Het geluk is gekomen” . Genesis 30 : 9-11. Omdat Gad nog steeds de afgod Molokh / Milkom aanbad, werd zijn stam door God verbannen ( ongeveer 750 jaar voor Christus). Gad verliet het Midden-Oosten via Madras in India en men ging met boten (perahu) naar het eilandenrijk van de Molukken.

Toen Jezus werd geboren bevond de stam van Gad zich al niet meer in Israel maar in de Molukken. Ook leden van de stammen van Levi en Ruben werden verbannen.
De stamleden van Levi bevinden zich in de Zuid-Oost Molukken, zoals op de eilanden Kisar en Rote. Zo is de naam Lea-se genoemd naar de stam van Lea.

Ook al bevindt de stam van Gad zich al tientallen generaties lang in ballingschap en weet men niets meer van zijn afkomst maar toch verraadt zijn karakter een heleboel. Aangezien de Molukkers dezelfde bloedgroep hebben als de Israeliers zijn ze zeer fanatiek van aard.
Dat was duidelijk te merken tijdens de Kerusuhan die in januari 1999 begon. De Molukse kinderen van de stam Gad gingen geestdriftig de strijd aan ook al werden ze aangevallen met automatische wapens. Hun vijanden werden gedood. Tijdens de kerusuhan had God Zijn macht laten zien. Zonder Zijn tussenkomst zou de Molukse bevolking tijdens de Kerusuhan zijn vernietigd.
De afstammelingen van Gad vochten als leeuwinnen. Onder leiding van God gingen ze de strijd aan met de vijanden van Israel – Jeremia 31 : 10.
Een leeuwin verdedigt als geen ander haar welpjes. En als ze belaagd wordt dan vernietigt ze haar belagers. Het vlees van de slachtoffers wordt verscheurd en opgegeten en hun bloed opgedronken. – Numeri 23 : 24. Misschien is dit in de huidige tijd moeilijk te bevatten maar dit was wel gebeurd tijdens de kerusuhan.

Dit bewijst hun identiteit als de verdwenen afstammelingen van Gad. Alleen in oorlogstijd eet men menselijk vlees en drinkt men menselijk bloed. Zo hadden ook sommige Agas-agas (kindsoldaten) tijdens de kerusuhan de gedode lichamen van hun slachtoffers opgegeten en hun bloed gedronken. Deze minderjarige agas-agas hadden zonder angst gestreden, zoals vermeldt in – 2 Samuel 22 : 30,35, Psalm 144 : 1 en Psalm 18 : 35,38.
Zo hadden de Molukse nazaten van de stam van Gad tijdens de Kerusuhan zelf hun wapens gemaakt – Jesaja 54 : 15,16.

Voorafgaand aan de strijd ging men in gebed en vervolgens blies men op de trompet (nafiri) ten teken dat men zich gereed maakte voor de strijd. Ook tijdens de Kerusuhan in de Molukken blies men eerst op de trompet om het enthousiasme op te voeren en als teken dat God aan hun zijde stond.

Ten tijde van de Kerusuhan stond er een artikel in het Israelisch blad Unit Israel Buletin dat de Molukkers de verdwenen stam van Gad vormde die zich had bevrijd.- Psalm 89 : 34 – 38.

De Kerusuhan was door God toegestaan:
om de afstammelingen van Gad te doen beseffen dat zij tot inkeer moeten komen en hun afgoderij moesten laten varen.
om de identiteit van de stam van Gad bekend te maken in de Molukken.
om de wereld te informeren omtrent de afkomst van Molukkers als nazaten van Gad. Sefanja 3 : 19,20. als voorbode voor de aankomende verhuizing in de eindtijd van de stam van Gad van Maluku naar Israel.

De profeten hadden reeds geprofeteerd over een stam van Israel die naar het verre oosten was vertrokken daar waar de zon opkomt en ondergaat en waar men zich had losgemaakt van zijn Israelische identiteit. Het is opmerkelijk dat er tijdens en na de Kerusuhan een beweging is ontstaan die zich juist bezighoudt met Israel. Feitelijk is deze beweging moeilijk te begrijpen temeer daar er tussen Indonesie en Israel geen diplomatieke en politieke band bestaat. Deze beweging vloeit duidelijk voort uit de Geest van God. Hij vergeet nooit zijn uitverkoren volk ook al bevindt deze zich in ballingschap. – Deut. 4 : 31 enRomeinen 11 :1.
God zal zijn beloftes tegenover Zijn volk nooit vergeten. – Jesaja 44 : 1,5

Thans durven veel Christelijke Molukkers voor hun identiteit uit te komen. Zo lopen veel Christelijke Molukkers met symbolische uitingen waarmee ze hun band met Israel benadrukken.. Ze laten davidsterren als tattoos op hun lichaam plaatsen. Deze tendens is tijdens en na de kerusuhan alleen maar sterker geworden

Met betrekking tot de eindtijd.
De stam van Gad zal door God worden genezen en ook al zijn hun nakomelingen al 3000 jaar weg uit Israel maar ze zullen worden bevrijd en worden teruggebracht naar Israel. – Jesaja 59 : 19-21 en Jesaja 11 : 11,12
God zal de stam Gad op wonderbaarlijke wijze terugbrengen naar Israel. – Jesaja 43 : 5-7

In de eindtijd zullen alle ogen gericht zijn op het Midden-Oosten en in het bijzonder op Israel.
De terugkeer van de stam van Gad uit de Molukken zal vrees inboezemen van de mensen in Indonesie.

Israel zal in de eindtijd de barometer van de wereld zijn. Het Israelisch volk zal onder leiding van God verenigd worden. – Ezechiel 11 : 16,17 en 39 : 28.
—————————————————————-
De schrijver Harry Avner Sahertian.
Hij is geboren in 1957 te Manado en opgegroeid in Zuid-Sulawesi.
Hij heeft een opleiding gevolgd aan de Theologische Faculteit en heeft als predikant in Cilacap 6 jaar gewerkt, in Semarang 1 jaar en in Bekasi 11 jaar.

Sedert 1991 is hij werkzaam als social worker en tijdens de kerusuhan heeft hij zich verdiept in de Molukse samenleving.

Vertaling door: Bram Pattinasarany

Advertisements